De ce Star Broker de asigurare?

 • >Experienta in domeniu;
 • > Personal bine pregatit profesional;
 • > Ofertarea explicita a tuturor asigurarilor;
 • >In permanenta, un indrumator avizat pentru protectia dumneavoastra;
 • >Dupa caz, deplasarea la domiciliul clientului pentru inmanarea asigurarii;
 • Numar de inregistrare in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal: 18162

  SC STAR BROKER DE ASIGURARE SRL, (in continuare SBK), in calitate de proprietar al website-ului www.starbroker.ro, va multumeste pentru ca ne vizitati si va asiguram ca intimitatea dvs. este importanta pentru noi si ne angajam sa o respectam si sa o protejam.

  Parte a acestui angajament, Politica SBK cu privire la protectia datelor cu caracter personal, explica modul în care personalul SBK si colaboratorii SBK, asistenti in brokeraj, prelucreaza datele dvs. personale, respecta caracterul privat al acestora si asigura securitatea informatiilor in legatura cu aceste date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/21.11.2001, iar din 25.05.2018 și cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare "Regulamentul").

  Politica de confidentialitate,

  Definitii

  "operator"STAR BROKER DE ASIGURARE,  care, împreună cu societatile de asigurare si firma furnizoare a serviciilor web, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

  "date cu caracter personal" - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată");

  "persoana vizată" - este o persoană fizica care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare national, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale(angajatii si colaboratorii SBK, clientii, posibili clientii);

  "prelucrare" - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

  "restricţionarea prelucrării" - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

  "sistem de evidenţă a datelor" - orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;

  "persoană împuternicită de operator" - persoana fizică sau juridică, care prelucrează datele cu caracter personal în numele SBK;

  "parte terţă" - o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism, alta decât persoana vizată, SBK, asistentul in brokeraj PJ şi persoanele fizice care desfasoara activitati de intermediere in cadrul asistentilor in brokeraj PJ, care sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

  "destinatar" - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă.

  "consimţământ" al persoanei vizate - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

  "încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" - o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

   

  Colectarea datelor cu caracter personal

  SBK poate colecta datele dvs. cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastra chiar si daca le furnizati voluntar.

  Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate in urmatoarele scopuri:

  Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre SBK si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai SBK.

   

  Securitatea datelor colectate

  SBK aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

  Din acest motiv folosim tehnologie de securitate standard in domeniu, certificata ISO 27001 si 9001, care impreuna cu politici si proceduri de lucru specifice aplicate activitatii angajatilor utilizatori ai tehnologiei, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

  SBK, prin firma furnizoare de servicii specializate garanteaza securitatea sistemelor informatice.

  Datele cu caracter personal sunt pastrate intr-o baza de date protejata, la care au acces doar anumiti angajati ai SBK, pe baza unor proceduri de acces foarte stricte.

  Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre SBK pentru raspunsul la  solicitarile dvs., informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, etc.

  Datele furnizate de catre clienti(asigurati si potentiali asigurati, contractati si potentiali contractanti, beneficiari si potentiali beneficiari) sunt strict confidentiale.

  SBK se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru scopul consimtit de catre client si SBK.

   


  Tuturor clientilor SBK si vizitatorilor acestui site le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentului(UE) 2016/679-GDPR pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, dupa cum urmeaza:

  SBK se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de GDPR, iar la cererea dumneavoastra trimisa pe adresa SBK, se obliga: sa inceteze prelucrarea datelor, sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa le transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

  Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa printr-o cerere scrisa, datata si semnata, conducerii SBK.

  Daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor  al SBK, la adresa dpo@starbroker.ro.

  De asemenea, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau altor autoritati competente in solutionarea solicitarilor dumneavoastra.

  SBK isi rezerva dreptul de a schimba si de a actualiza in orice moment continutul website-ului www.starbroker.ro precum si politica de confidentialitate, fara nici un fel de notificare prealabila.  Servicii suplimentare

  Identificare, Analiza si Evaluare

  Identificarea, analiza si evaluarea spectrului de riscuri cu care se confrunta clientul.

  Recomandari si Avize

  Prezentarea unor recomandari de minimizare sau transfer al riscurilor. Avizarea asiguratorului în caz de dauna.

  Reinnoire si Informare

  Reinnoirea politelor de asigurare. Informarea clientilor în timp util asupra noilor condtii de asigurare.

  Inspectii si Asistenta

  Realizarea inspectiilor de risc (dupa caz).Acordarea de asistenta înainte si pe durata derularii contractelor de asigurare.

  Asigurari Existente

  Analiza eventualelor polite de asigurari existente.

  Analiza si Negociere

  Negocierea conditiilor si termenilor de asigurare, analiza oportunitatilor din piata raport calitate/pret si selectarea solutiei optime.