Asigurari RASPUNDERI CIVILE

Se despăgubesc daunele produse teților pe teritoriul României.

Riscuri acoperite:

Se acopera pagubele, prejudiciile produse de asigurat unor terte persoane numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

Raspunderile civile sunt:

1. legale - exemple

2. contractuale - exemple