Asigurari AUTO

1. Asigurarea auto facultativa de tip Casco pentru vehicule înmatriculate în România, proprietate a persoanelor fizice sau juridice

Riscuri asigurate

A. Avarii – produse de:

B. Furt – furt parțial, furt total, tentativa de furt.

C. Servicii de asistență rutieră, se acordă despăgubiri pentru:

D. Se mai pot acoperi:2. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA)

Se acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terțe părți prin intermediul vehiculului.

A. Emiterea polițelor de asigurare RCA

B. Asigurarea obligatorie RCA se încheie pe perioade determinate, după cum urmează:Dupa tipul vehiculului, prima de asigurare se stabilește, pentru:Riscurile acoperite în conformitate cu legislația în vigoare sunt:3. Documentul internațional de asigurare ( “Carte Verde”) acoperirea prejudiciilor provocate tertilor ca urmare a producerii evenimentului asigurat prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României.

A. Riscuri acoperite:

B. Limita de despagubire diferă în funcție de țara în care s-a produs accidentul. La momentul incidentului, Cartea Verde preia limitele de despagubire ale poliței RCA valabile în țara respectivă.4. Asigurarea de răspundere a transportatorului pentru mărfurile transportate (CMR )

Este o asigurare de răspundere civilă contractuală a cărăușului(culpa) în legatură cu serviciul prestat (transportul), care transportă cu autovehiculele sale (conduse de prepușii săi și identificate de acesta în cererea chestionar sau/și în anexele la poliță precum și în certificatul de asigurare, care fac parte integrantă din contractul de asigurare), mărfurile aparținând unui beneficiar, supuse riscurilor ce apar în timpul transportului, inclusive cheltuielile cu acestea.

A. Riscuri acoperite:

B. Exemple5. Asigurarea de răspundere a operatorului de transport rutier (ROTR)

Acopera raspunderea ce ii revine Asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor terte persoane care au calitatea de Beneficiari ai serviciilor de transport ce ar fi trebuit prestate de Asigurat, in derularea contractelor de transport rutier incheiate, ca urmare a finalizarii procedurilor judiciare de lichidare a Asiguratului, daca debitul catre tertul prejudiciat nu s-a stins in urma lichidarii capacitatii financiare proprii a Asiguratului prin plati facute catre debitorii sai.

A. Asiguratorul va despagubi tertii prejudiciati de Asigurat pana la limita raspunderii prevazuta in polita de asigurare pentru: