Asigurari de PERSOANE

1. Asigurari de accidente si boala, inclusiv accidente de munca si boli profesionale

Pentru care se pot acorda

În baza contractului de asigurare, în schimbul plăţii primei de asigurare se acordă despăgubiri pentru următoarele riscuri :

Acoperirea prin asigurare se oferă pentru:2. Asigurari de sanatate

Se pot acorda atat despagubiri financiare sau in natura, cat si mixte (financiare si in natura);

Asigurarea, in raport cu sistemul oferit de stat, este de tip voluntar suplimentar prin care Asigurătorul suportă total sau parţial plata pentru :

În baza condiţiilor de asigurare, în perioada de valabilitate a poliţei, sunt asigurate afectiunile acute: riscul de îmbolnăvire sau accidentare a Asiguratului, pentru care Asigurătorul preia costurile serviciilor medicale acordate Asiguratului.

Contractul de asigurare este valabil numai pe teritoriul României.3. Asigurari de calatorie, prin care se acopera:

Accidentele si îmbolnăvirile ce pot să apară în perioada unei călătorii (de obicei în străinătate)

Riscurile cuprinse în asigurare: